Milan Ivetić

autogram

Milan je rođen 6. juna 1979. godine u Kikindi. Od malih nogu pokazivao je afinitete ka sportu, u kom je ostvario značajne rezultate kao deo Atletskog nacionalnog tima.

Danas je vlasnik kompanije iFit Group,  koja svoje poslovanje usmerava ka razvoju i popularizaciju fitnesa u regionu.

Po završetku sportske karijere, poslovnu karijeru započeo je kao asistent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu na predmetu Atletika, dok je na prve prave poslovne izazove naišao tokom boravka u inostranstvu kao personalni trenera a kasnije i menadžer u fitnesu. Po povratku u Srbiju od 2005. do 2012. stečeno znanje iz fitnes menadžmenta razvijao je i implementirao kao menadžer u vodećim fitnes centrima u Srbiji. Osnivanjem kompanije iFit želeo je da ideju drugačijeg pristupa menadžmenta u fitnesu prenese i na druge, sa ciljem da se što veći broj ljudi zaljubi u fitnes i postane fizički aktivno.

Milan je danas vlasnik i franšize Les Mills za regiju Srbije i BiH, dok je kroz njegove interaktivne radionice prošao veliki broj vlasnika i menadžera fitnes centara u regionu koji svojim pristupom menjaju tokove fitnesa.

Obrazovanje:

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Novi Sad

Master studije: menadžment ljudskih resursa, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

autogram