Ivana Vukotić

Živim i radim u  Beogradu. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde sam položila i pravosudni ispit. Upisana sam u Advokatsku komoru Beograda, čiji sam i danas član.

U advokaturi sam od 2009. godine. Zasutpala sam brojne klijente pred svim nadležnim organima: Osnovnim, Apelacionim, Privrednim i drugim specijalizovanim sudovima, kao i pred Ustavnim sudom RS. Veći deo advokatskog iskustva stekla sam radeći na predmetima iz oblasti privrednog prava (statusno i ugovorno pravo), radnog prava, izvršnog prava kao i vođenjem sudskih postupaka. Kroz saradnju sa uspešnim beogradskim advokatima stekla sam dragoceno iskustvo, a danas samostalno obavljam advokatsku delatnost uz blisku saradnju i pomoć pomenutih kolega.