Dr sc. Danijela Budiša Ubović

Živim i radim u Novom Sadu. Završila sam osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila sam doktorsku disertaciju početkom 2013. godine. Od 2007. godine imam zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou.Trenutno imam status vanrednog međunarodnog edukatora i supervizora iz transakcione analize. Za 13 godina rada u praksi, imala sam preko 650 psihodijagnostičkih procena i preko 5000 sati psihoterapijskog rada.

Radim i kao edukator i supervizor u TA Centru, nacionalnoj asocijaciji transakcionih analitičra Srbije. Član sam međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) i TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije. Nepunih deset godina bila sam angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila sam tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Četiri godine sam radila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima. Učestvovala sam na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde sam prezentovala naučne radove, koje sam takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor je u nekoliko domaćih monografija i priručnika.