Author Archives: Ivana Vukotić

Advokatska kancelarija

Zlostavljanje na radu

Tri priče o mobingu ili kako da prepoznate da ste žrtva mobinga? Danas je sve zastupljeniji jedan vrlo suptilan vid maltretiranja zaposlenog odn.pretpostavljenog na radu, od strane, kako pretpostavljenih, tako i drugih zaposlenih. U pitanju je zlostavljanje na radu, poznatije po engleskom terminu „Mobing“. Zaposleni koji, na radu, trpi zlostavljanje od strane drugog zaposlenog, naziva […]

Advokatska kancelarija

Kako do „željenog“ razvoda?

Živimo u vremenu kada se poimanje braka i porodice drastično izmenilo.Sve je više razvoda i sve manje sklopljenih brakova. Brak kao institucija polako gubi bitku sa izazovima svakodnevice. Poremećeni sistemi vrednosti, siromaštvo,  manjak vremena, sve više jurnjave za poslom, samo su neki od razloga koji opterećuju i slabe bračnu i porodičnu zajednicu. “Znala sam da […]