Advokatska kancelarija

Kako do „željenog“ razvoda?

Živimo u vremenu kada se poimanje braka i porodice drastično izmenilo.Sve je više razvoda i sve manje sklopljenih brakova. Brak kao institucija polako gubi bitku sa izazovima svakodnevice. Poremećeni sistemi vrednosti, siromaštvo,  manjak vremena, sve više jurnjave za poslom, samo su neki od razloga koji opterećuju i slabe bračnu i porodičnu zajednicu.

Znala sam da je on, onaj pravi čim su nam se pogledi sreli.Bila je to ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se na faksu i tako je počela naša priča. Nismo se dugo ni zabavljali,već me je zaprosio i ubrzo sam ostala trudna. Bio je idealan muž,moj najbolji prijatelj i savršen ljubavnik.  Posle izvesnog vremena rodila sam još jedno dete. Tako sam ja ostajala sama sa decom dok se on bavio karijerom. Počeo je lepo da zarađuje, da ide u inostranstvo na službene puteve ili stručna usavršavanja. Bili smo idealna porodica. Sve je funkcionisalo. Bila sam ponosna na supruga. Nijednom nisam pomislila da ima šta da krije od mene, a onda sam ga  uhvatila kako se dopisuje sa drugom ženom. Iz prepiske sam otkrila da je već tri godine sa njom i da imaju zajedničko dete koje on obožava…”

Od klijenta prvo čujem rečenicu: „Želim da se razvedem. Vara me, to je, valjda, dovoljan razlog za razvod…

Pa, da se prvo pozabavimo tim „razlozima“. Razlozi za razvod, prema Porodičnom zakonu RS, nisu preljuba, kocka ili alkohol.  Ovo su razlozi koji vode do trajnih i poremećenih odnosa, dok bi nasilje ili bilo koji vid zlostavljanja, bio drugi razlog koji navodi Porodični zakon, a to je da se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.

I da ovo još više uprostim; nije važno da li postoji razlog, dovoljan je razlog da jedan od supružnika želi razvod. Posedno pitanje je  kako će se okončati procedura istog.

Pre nego što dođemo do teme kako je najbezbolnije, najbrže, najlakše, i ne manje važno, najjeftinije razvesti se, potrebno je da dobro razmislite da li zaista želite razvod ili ste voljni da radite na problemu koji imate.

Kao žena, pre svega, upitala sam svoju klijentkinju:

-Da li zaista želite da se razvedete?

-Da – odgovorila je.

-Da li ste posetili bračnog terapeuta ili psihoterapeuta, probali sa bračnim savetovalištem?

-Želela sam, ali on je odbijao svaku pomoć sa strane.

-Ostaje mi da Vam predočim modele i načine razvoda, a zajedno ćemo da probamo da umanjimo stres, koji Vas u ovoj situaciji očekuje. Imam za Vas još samo jedno pitanje, imate li zajedničke   dece i posedujete li zajedničku imovinu?

-Da, dva sina, od 5 i 7 godina. Zajedničku imovinu nemamo, živimo u njegovom stanu.

-Evo kako ćemo…

Pre nego što vam prenesem predlog koji sam dala svojoj klijentkinji, potrudiću se da vam u kratkim crtama objasnim koje su pravne procedure, načine na koje se sprovode, kao i njihove prednosti i mane.

Jednostavno rečeno, načelno postoje dva načina da se osoba razvede:

1.Sporazumno. Supružnici ćezaključiti Sporazum o razvodu braka, koji će sačiniti advokat ili će sami sačiniti tekst. U ovom slučaju Sud svojom odlukom samo potvrđuje ono što je u Sporazumu navedeno.

2.Tužbom. U ovom slučaju razvod braka pokreće se po tužbi jednog od supružnika. U ovom slučaju brak se razvodi odlukom suda, koja se donosi u postupku po tužbi za razvod braka.

Prva situacija – Sporazumni razvod braka

 

Rekla sam mu da želim razvod. Dugo mi ništa nije odgovorio, samo je pokupio svoje stvari i otišao. Nakon par dana javio se i tražio da popričamo. Došao je kući i odmah je rekao da isto želi razvod, da mi neće praviti probleme oko stana i dece i da će mi pomagati materijalno. Pristala sam…

Ukoliko se odlučili se sporazumno razvedete, potreban vam je:

–  Sporazum, koji se sačinjava u pisanoj formi. Njega potpisuju oba supružnika i on se predaje nadležnom Osnovnom sudu.

U ovoj situaciji takođe imamo parnični postupak, samo se cela priča završava na jednom ročištu.

U praksi to izgleda ovako:

Postupajući sudija, to je sudija kojem je dodeljen predmet, nakon prijema sporazumnog Predloga za razvod braka zakazuje ročište i na njega poziva stranke.

  • Stranke u postupku su supružnici.
  • Na ročištu sudija ispituje da li je predmetni Sporazum sačinjen u skladu sa Zakonom, kao i da li supružnici ostaju pri podnetom Sporazumu.Važno je da znate da možete odustati od potpisanog Sporazuma, sve do pravnosnažnog okončanja postupka. Tzv. povlačenje Sporazuma zanči da se postupak obustavlja i da razvoda  u tom slučaju neće ni biti.
  • Ukoliko supružnici na ročištu izjave da ostaju pri Sporazumu, postupajući sudija zaključuje ročište i u zakonskom roku donosi presudu kojom se brak razvodi.

Šta je ovde važno da znate?

Sporazum o razvodu braka, potrebno je da sadrži tri posebna Sporazuma :

  • Sporazum o razvodu braka
  • Sporazum o vršenju roditeljskog prava, ukoliko supružnici imaju zajedničku maloletnu decu
  • Sporazum o deobi zajedničke imovine, ukoliko zajednička imovina supružnika postoji.

Šta sve ovo znači?

Pretpostavka je da ste saglasni oko razvoda, ali je potrebno i da se saglasite ko će vršiti roditeljsko pravo nad maloletnom decom, u prevodu, ko će brinuti o deci svakodnevno.  Zatim, kako će roditelj kome deca nisu poverena na staranje održavati kontakt sa njima, kao i novčani iznos koji će doprinositi onaj roditelj kome deca nisu poverena na svakodnevno staranje. Kolokvijalno rečeno, ovde se dogovara iznos alimentacije.Ovo ne znači da se roditelj kome dete nije povereno lišava roditeljskog prava, naprotiv, u dobrom delu zadržava svoja roditeljska prava, kao i obaveze.Takođe, prednost Sporazuma je u tome što se roditelji mogu dogovoriti da i u budućnosti zajednički vrše roditeljsko pravo.

Što se tiče zajedničke imovine stečene u braku, u prvom redu misli se na nepokretnosti, ali i pokretnosti veće vrednosti, potrebno je da supružnici sačine Sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku. Ukoliko se sporazum o deobi odnosi na zajedničku nepokretnost, potrebno je da bude pre svega sačinjen u pisanoj formi, da ga oba supružnika potpišu, I da se takav overi kod javnog beležnka.

 

Druga situacija – Razvod braka po tužbi

 

…Rekla sam mu da želim razvod. Odjednom je počeo da viče, da preti da će mi uzeti decu, optužujući me da nisam ništa zaradila za vreme braka, da ništa nisam donela u kuću i da će me iselti iz stana. Izbila je svađa, nakon koje je otišao i dao mi nekoliko dana da skupim svoje stvari i da napustim stan. Odmah sam zvala advokata…

Ukoliko nema dogovora među supružnicima, procedura je sledeća:

  • Jedan od supružnika podnosi Tužbu nadležnom Osnovnom sudu.
  • Sud određuje da se u postupku sprovede više od jednog ročišta. U situacijama u kojima nema puno dokaza najčešće je to pet.
  • Dokaze koje sud izvodi su: nužno saslušanje stranaka, u ovom slučaju supružnika, zatim, pribavljanje izveštaja Centra za socijalni rad, u slučaju da supružnici imaju zajedničku maloletnu decu, kao i izvođenje dokaza radi utvrđivanja iznosa alimentacije i sve druge dokaze po potrebi.
  • Sud u ovom postupku ne odlučuje o deobi zajedničke imovine supružnika, već za rešavanje ovog pitanja supružnici moraju pokrenuti poseban parnični postupak.

Važno je naglasiti da Sud koji postupa po Tužbi, isključivo raspravlja o razvodu braka i vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom decom, u ovo pitanje spada i odlučivanje o visini alimentacije.

Zajedničko za obe procedure razvoda jeste to da sud donosi presudu kojom se brak razvodi i kojom se uređuje vršenje roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom. Na presudu oba supružnika imaju pravo žalbe. Danom pravnosnažnosti, odnosno nakon odlučivanja po žalbama ili ukoliko žalbe nisu izjavljene, brak je razveden.

 

Umesto zaključka, obećala sam vam nastavak priče…

Moj savet je: idite kući i razmislite o svemu. Trebalo bi da Vam bude jasno da, bez obzira na sve,  nema “lakog” razvoda, i da je stres neizbežan. Probajte da razgovarate. Nije lako preživeti niti vratiti izgubljeno poverenje u supruga, ali pokušajte da date sve od sebe da prevaziđete nastalu krizu. Neka Vam to bude osnovni cilj.

Ukoliko, ipak, shvatite da zajednički život više nije moguć, onda se potrudite da postignete Sporazum koji će biti ne samo u Vašem interesu, već koji je u najboljem interesu za Vašu decu.  Razvod braka, nije samo još jedna faza, razvod je životna kriza koju nije lako preživljavati.S toga je potrebno bar proceduru učiniti jednostavnijom, bržom i jeftinijom, a sam čin i posledice istog što izvesnijim.

Nadam se da ćete ovu životnu krizu prebroditi što je lakše moguće i doneti odluku koja će biti najbezbolnija pre svega za Vašu decu. Želim Vam puno sreće.

Dok je odlazila, shvatila sam da moderno doba i ljudi koji ga čine, olako prihvataju jako važne životne uloge.Maštanja o idealnom braku i srećnoj porodici, zatrpava surova današnjica i borba za goli život, iako se ljudi trude najbolje što mogu.

 

Srodni članci

Advokatska kancelarija

Zlostavljanje na radu

Tri priče o mobingu ili kako da prepoznate da ste žrtva mobinga? Danas je sve zastupljeniji jedan vrlo suptilan vid maltretiranj...